02862702191

Wax đánh bóng xe cao cấp Meguiar”s G7014J Gold Class Carnauba Plus Paste Wax - 11 oz.

Wax đánh bóng xe cao cấp Meguiar”s G7014J Gold Class Carnauba Plus Paste Wax - 11 oz.

Wax đánh bóng xe cao cấp Meguiar”s G7014J Gold Class Carnauba Plus Paste Wax - 11 oz.

Kết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus PasteKết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus PasteKết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus PasteKết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus PasteKết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus PasteKết quả hình ảnh cho Meguiar|||s G7014J Gold Class Carnauba Plus Paste

Improved formula leaves deeper reflections and a brilliant shine
Special blend of carnauba plus clear coat safe protecting polymersMeguiar”s Gold Class Carnauba+Plus Paste Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow.

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn bán hàng của chúng tôi

KD1:   0938958295    Email: locbui@sanphamloc.com.vn

KD2:   0902490389    Email: baogia@sanphamloc.com.vn

KD3:  0901325489     Email: kinhdoanh@sanphamloc.com.vn

KD4:  0906893786 Email: dongchau8@dongchau.net

KD5: 0909374589 - muahang@dongchau.net

KD6: 0906882695 - hotrokhachhang@sanphamloc.com.vn

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng hoặc gia công

băng keo dán nền 3M

màng lọc nước công nghiệp đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu