02862702191

Thanks for your attention to liquid filter products and air filter products

Liquid filter bag, bag housing and cartridge. Air filter bag, air panel and cloth

Please kindly contact us when you need any information about liquid filter bag and bag housing. Cartridge and cartridge housing. Air panel and cloth

59 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Gọi điện thoại 02862702191

Call 02862702191 Gửi email để nhận Catalogue, bảng chào giá, bản vẽ sản phẩm Lienhe@dongchau.net  

Hãy liên hệ với Đông Châu để cảm nhận những giá trị vượt trội mà bạn sẽ nhận được từ một công ty chuyên về SẢN PHẨM LỌC chất lỏng và Lọc khí.

 

Chúng tôi luôn bên cạnh để sẵn sàng giải quyết vấn đề của bạn trong việc lọc chất lỏng và lọc bụi - lọc khí công nghiệp!

 

 

Captcha reload