02862702191

Băng keo công nghiệp 3M

Băng keo, keo dán 1 mặt 3M. Băng keo 2 mặt 3M

Băng keo dán thùng 3M, băng keo dán sàn 764 và băng keo dán sàn 471. Băng keo dán nền 3M 766. Băng keo nhôm, băng keo cảnh báo 3M.