02862702191

Keo dán, keo xịt dạng lỏng của 3M

Keo dán dạng lỏng sử dụng nhanh chóng, tiện lợi, dán khe nứt, dán bề mặt vải nhanh chóng

Keo dán lỏng 3M PR100 dùng dán giày, dán gỗ, dán thủy tinh. Keo dán lỏng 3M 1099, keo dán lỏng 3M 4475. Keo xịt 3M 77, Keo xịt 3M 90