02862702191

Phớt cao su chà bụi sơn dùng máy Clay Bar Wipe Medium Grade DA Polisher Pad 6” (150mm)

Phớt cao su chà bụi sơn dùng máy Clay Bar Wipe Medium Grade DA Polisher Pad 6" (150mm)

Phớt cao su chà bụi sơn dùng máy Clay Bar Wipe Medium Grade DA Polisher Pad 6” (150mm)

Phớt cao su chà bụi sơn dùng máy Clay Bar Wipe Medium Grade DA Polisher Pad 6" (150mm)

 

Designed for use on a DA polisher allowing for the extremely fast removal of surface contaminents such as brake dust, light rust, bugs, tree sap, pollen, and the effects of acid rain while eliminating swirl marks.

Unlike the traditional clay bar if you drop this pad you can simply rinse it with water and get back to work.

This pad significantly reduces the amount of labor need to polish and or clean automotive finishes.

Hook and loop backing allows for simple and easy install and removal from your DA.

This pad will last 4-5 times longer than the traditional clay bar.

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn bán hàng của chúng tôi

KD1:   0938958295    Email: locbui@sanphamloc.com.vn

KD2:   0902490389    Email: baogia@sanphamloc.com.vn

KD3:  0901325489     Email: kinhdoanh@sanphamloc.com.vn

KD4:  0906893786 Email: dongchau8@dongchau.net

KD5: 0909374589 - muahang@dongchau.net

KD6: 0906882695 - hotrokhachhang@sanphamloc.com.vn

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng hoặc gia công

băng keo dán nền 3M

màng lọc nước công nghiệp đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu